Hebû tune bû, bizinek û heft karikên wê yên biçûk hebûn…

Gur û Heft karik / Maruf Yılmaz Hebû tune bû, bizinek û heft karikên wê yên biçûk hebûn. Çawan dê û bav li ser zarokên xwe dilerizin û li wan miqate dibin, ew jî her wisan li karikên xwe miqate dibûn. Bizin rojekê diviya here daristanê ji bo çêreyê. Berî ku here gazî karikên xwe kir û got: – Divê ez herim daristanê. Heta ez … Continue reading Hebû tune bû, bizinek û heft karikên wê yên biçûk hebûn…